Skaber du dig?

Skaber du dig?

Hvordan lyder den sætning for dig?

Hører du den skrappe forældre: “Skaber du dig, nu igen!” … bare fordi du ikke vil smage på kartoffelmosen, som de har kommet spinat i, så den er helt grøn.

Eller ser du for dig, hvordan du som en kunstner er i gang med at skabe dig selv og det liv, som du elsker at stå op til hver morgen.

Hører du den irriterede forældre eller den nysgerrige interesse for dig og dit liv?

Mennesket er skabt til at skabe

Hvordan mon det er gået til, at det ’at skabe sig’ ofte bruges med sådan en vrissen, negativ klang især overfor børn. Hvad er det, for en association vi giver vores børn til det at skabe sig!

Tænk hvis det at skabe sig i stedet for gav associationer til at du med nysgerrighed og ansvar aktivt skaber det menneske, som du er stolt af og gerne vil være.

Når vi ikke selv skaber os, så skabes vi af de mennesker vi omgås, af vores kultur, af vores omgivelser. Vi bliver den person, som familie, venner og samfund gerne vil have. Vi lever efter andres værdier og forventninger.

Der er bare den hage ved at være og leve de andres forventninger, at de netop kun kan forvente noget af dig ud fra deres egne interesser, evner og kompetencer. Det betyder så, at de helt særlige interesser, evner og kompetencer, som kun du har, de ligger i dvale og får aldrig lov til at folde sig ud.

Verden bliver et fattigere sted, hvis vi ikke hver især skaber os med alt hvad der er os.

Bidrag med dine helt særlige gaver

Verden har brug for, at vi alle sammen hver især bidrager med lige præcis vores særlige gaver.

Vil du snyde verden for dine gaver? Nej vel? Fold dig ud. Pak dine gaver ud. Skab dig og giv det bedste du har til verden.

Udover forælderen og den nysgerrige så er der en tredje variant af det at skabe: Det er at skabe noget.

Mennesket er skabt til at skabe. Vi er by default kreative væsener, og i samfundet er der i høj grad fokus på at skabe noget. Helst noget synligt og målbart og noget af værdi.

Har du så travlt med at skabe noget udenfor dig selv, noget med synlig og målbar værdi, at du helt glemmer at skabe dig selv?

Efter min opfattelse er en af årsagerne til den høje andel af stress-tilfælde, konstant stræben efter noget andet og livs-utilfredshed i vores del af verden, at vi har så travlt med at skabe noget udenfor os selv, at vi helt overser aktivt at skabe vores eget liv. At skabe det liv, som vi elsker at stå op til hver morgen. Det liv, som giver mening og glæde og mentalt- og fysisk overskud.

Skab dig og plej din mentale sundhed

Det er din mentale sundhed, som er på spil, når du har alt for travlt med at skabe resultater udenfor dig selv eller at skabe den person, som dine omgivelser ønsker.

WHO beskriver at god mental sundhed gør mennesker i stand til at realisere deres potentiale, håndtere de normale stress-faktorer vi møder i livet, arbejde produktivt og bidrage til samfundet.

Plej nu din mentale sundhed. Realiserer dit potentiale og bidrag til samfundet med dine helt særlige gaver.

Tag ansvaret.

Skab dig.

Skab det liv, som du vil elske at stå op til hver morgen.